Bij hardnekkige spierklachten

Mocht een intensieve massage niet voldoende zijn om hardnekkige spierknopen op te lossen, dan biedt Into Health ook een dry-needlingbehandeling aan. Tijdens deze behandeling, die letterlijk “droog naalden” betekent, wordt er met een dunne naald in de spier geprikt. Omdat er niets geïnjecteerd zal worden, wordt dit “droog naalden” genoemd. Dry-needling wordt met name ingezet bij spanning in de spieren die al langere tijd aanwezig is.

De gedachte achter dry-needling is dat wanneer een spier vaak of constant is aangespannen, er een ophoping van afvalstoffen ontstaat.Tegenover inspanning is altijd ontspanning nodig, anders kunnen de afvalstoffen niet afgevoerd worden. Is dit niet het geval, dan zullen de afvalstoffen zich ophopen en een soort van inkapselen om de spier zoveel mogelijk te beschermen. Dit is vergelijkbaar met het starten van een auto in een afgesloten garage. Wanneer de auto aan zal blijven staan, ontstaan er steeds meer uitlaatgassen in de ruimte. Zet je dan geen deur open, dan zal je na verloop van tijd geen zuurstof meer kunnen opnemen uit deze ruimte. Doe je daarentegen wel een deur open, dan kunnen de uitlaatgassen weg, zodat ook in de garage weer voldoende zuurstof is om te kunnen ademhalen.

De afvalstoffen die zich in de spier ingekapseld hebben, vormen een soort waterballonnen. Deze waterballonnen worden triggerpoints genoemd. Ze vormen letterlijk een trigger voor veel uiteenlopende klachten, zoals: hoofdpijn, tintelingen in de arm of oorsuizen. Met behulp van dry-needling worden deze “ballonnen” lek geprikt zodat de afvalstoffen vrij in de spier komen en met behulp van een massage na afloop, weer normaal afgevoerd kunnen worden.

Ook na deze behandeling is het van groot belang dat je dertig minuten tot een uur neemt om thuis bij te komen en minimaal een halve liter water drinkt. Door deze handelingen kunnen de afvalstoffen zo optimaal mogelijk afgevoerd worden en zal de behandeling ook het beste resultaat opleveren.